Dự án D'Capitalee Trần Duy Hưng

Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM hiện tại là ai?

Ở thời điểm hiện tại, giám đốc Sở Xây dựng TP HCM được giao cho ai? Ngoài ra, chức vụ và quyền hạn của giám đốc và Sở Xây dựng TP HCM bao gồm những gì? Hãy cùng tìm hiểu những thông tin liên quan tới Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trong bài viết dưới đây.

Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM hiện tại là ai?

Bắt đầu từ ngày 7/4/2021, theo quyết định của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được ký bởi ông Nguyễn Thành Phong, giám đốc Sở Xây dựng TP HCM đã được bổ nhiệm cho ông Trần Hoàng Quân.

ông trần hoàng quân giám đốc sở xây dựng tp hcm

Ông Trần Hoàng Quân sinh năm 1970 tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Về trình độ học vấn, ông là kiến trúc sư, thạc sĩ kiến trúc đồng thời là cử nhân luật, cử nhân kinh tế – chính trị, cử nhân lý luận chính trị.

Trong thời gian làm việc của mình, ông đã đảm nhiệm nhiều chức vụ cao cấp như bí thư huyện Bình Chánh, phó bí thư quận uỷ thành phố, chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Quận 1.

Chức năng của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

giám đốc sở xây dựng tp hcm

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn trực thuộc sự quản lý của uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vậy mà Sở Xây dựng có chức năng tham mưu nhằm giúp Uỷ ban Nhân dân thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực:

 • Xây dựng
 • Hạ tầng kỹ thuật đô thị
 • Phát triển đô thị
 • Nhà ở và công sở
 • Kinh doanh bất động sản
 • Vật liệu xây dựng

Khác với Sở Xây dựng các tỉnh, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội không thực hiện chức năng giúp Uỷ ban Nhân dân thành phố quản lý lĩnh vực quy hoạch xây dựng và kiến trúc.

Ngoài ra, Sở Xây dựng còn tổ chức các dịch vụ công trong lĩnh vực do Sở quản lý cũng như thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được uỷ quyền bởi Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dựa theo pháp luật quy định.

Quyền và nghĩa vụ của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Dựa theo điều 2 thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có các quyền và nghĩa vụ như sau:

 • Trình Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh các dự thảo về quyết định, chỉ thị, văn bản quy định phân công, phân cấp; các dự thảo quy hoạch dài hạn, 5 năm/lần và hàng năm, các chương trình, dự án trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý; các dự thảo chương trình, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ cải cách trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý; các văn bản quy định cụ thể các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh
 • Trình Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí minh các dự thảo liên quan tới quyết định, chỉ thị và các loại văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố; các dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, chia tách hoặc tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng
 • Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản pháp luật, quy chuẩn, các kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt
 • Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thẩm định các hoạt động về đầu tư xây dựng
 • Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thẩm định các hoạt động về phát triển đô thị
 • Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thẩm định các hoạt động về hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao
 • Nghiên cứu xây dựng và hướng dẫn, tổ chức triển khai, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch phát triển nhà
 • Xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản, các giải pháp minh bạch hóa hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố
 • Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng
 • Tham mưu cho Uỷ ban Nhân dân quản lý nhà nước các doanh nghiệp, tổ chức thuộc các lĩnh vực có thẩm 
 • Xây dựng, tổ chức và thực hiện kế hoạch nghiên cứu các công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng
 • Thanh tra, kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành xây dựng

Kết luận

Bài viết trên đây đã giải đáp thắc mắc về giám đốc Sở Xây dựng TP HCM là ai? Đồng thời thông qua bài viết, chúng tôi cũng cung cấp thêm thông tin về chức năng, quyền và nghĩa vụ của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh để bạn có thể nắm được rõ hơn. 

Tìm kiếm tin tức

Nhận tư vấn Dự án D'Capitale Trần Duy Hưng

Tin mới