Dự án D'Capitalee Trần Duy Hưng

Danh mục hồ sơ quản lý chất lượng công trình dành cho nhà thầu và chủ đầu tư

Tại phụ lục III Thông tư 26/2016/TT-BXD có quy định rất rõ về quản lý chất lượng công trình và bảo trì công trình do Bộ Xây dựng ban hành. Thì phần danh mục hồ sơ quản lý chất lượng công trình gồm những giấy tờ, tài liệu quy định rất cụ thể.

Có thể rất nhiều kỹ sư hoặc người làm hồ sơ tại các chủ đầu tư hay đơn vị thầu đều phải làm đến phần danh mục này nhưng nhiều người chưa nắm được đầy đủ những thứ cần thiết trong hồ sơ. Bài viết sau đây sẽ chỉ ra những danh mục trong hồ sơ quản lý chất lượng công trình cần có trong quá trình xây dựng.

Danh mục hồ sơ quản lý chất lượng công trình trong thi công xây dựng

Theo quy định hiện hành danh mục hồ sơ cần:

-Tất cả các thay đổi trong thiết kế và thi công xây dựng công trình cùng các văn bản thẩm định, phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.

danh mục hồ sơ quản lý chất lượng công trình

-Bản vẽ hoàn công.

– Bản kế hoạch và các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công công trình.

-Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn (nếu có),… theo quy định tại Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa.

-Tất cả các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công

-Các biên bản nghiệm thu quá trình xây dựng, nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình (nếu có)  trong toàn bộ quá trình thi công.

-Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng trong quá trình thi công

-Lý lịch, nguồn gốc các thiết bị lắp đặt trong dự án

-Quy trình vận hành, khai thác công trình và bảo trì công trình khi hoàn thành

-Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: Di dân vùng lòng hồ, khảo sát di tích lịch sử văn hoá, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn môi trường, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình,…

-Nếu trong quá trình thi công có sự cố thì phải có hồ sơ giải quyết sự việc

-Biên bản nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình, công trình xây dựng khi đưa vào xây dựng cũng phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành khối lượng.

-Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đã bàn giao hoặc đã đưa công trình vào sử dụng.

– Và các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến quá trình thi công công trình.

danh mục hồ sơ quản lý chất lượng công trình

– Cuối cùng trong danh mục hồ sơ quản lý chất lượng công trình cần phải có thông báo kết quả kiểm tra và nghiệm thu và thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan có chuyên môn về xây dựng và cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Ngoài danh mục hồ sơ quản lý thì trong  công trình còn có hồ sơ chất lượng công trình

Một bộ hồ sơ chất lượng công trình sẽ gồm có: Hồ sơ pháp lý và hồ sơ chất lượng công trình. Nhà thầu cần phải chuẩn bị kỹ và đầy đủ. Trong đó:

Hồ sơ pháp lý gồm có

-Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu các giai đoạn nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

– Biên bản kiểm tra công tác quản lý chất lượng thi công tại công trường

– Báo cáo của nhà thầu về toàn bộ quá trình thi công và chất lượng khi hoàn thành

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư

– Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp

– Bộ hồ sơ năng lực của đơn vị thầu

-Hồ sơ năng lực đơn vị giám sát

-Hồ sơ năng lực đơn vị thí nghiệm

-Hợp đồng giữa đơn vị thi công và đơn vị thí nghiệm

-Giấy giao nhiệm vụ của đơn vị thi công cho đội thi công(nếu có)

– Quyết định thành lập ban chỉ huy của công trường của đơn vị thầu

-Đăng ký chữ ký của đơn vị thầu

– Đăng ký mẫu chữ ký của cán bộ giám sát bên chủ đầu tư

– Biên bản bàn giao mặt bằng thi công của chủ đầu tư cho đơn vị thi công

– Các quyết định, công văn của chủ đầu tư mang tính pháp lý trong quá trình thi công (nếu có)

-Công văn trả lời của tư vấn thiết kế tại hiện trường của đơn vị thiết kế nếu quá trình thi công cần thiết kế lại(nếu có)

-Bảng liệt kê những thay đổi so với thiết kế ban đầu được phê duyệt

Hồ sơ chất lượng gồm có

– Giấy chứng nhận chất lượng thép thi công trong công trình

-Giấy chứng nhận chất lượng xi măng thi công trong công trình

danh mục hồ sơ quản lý chất lượng công trình

– Phiếu thiết kế thành phần cấp phối bê tông mác 200 với đá 2×4, đá 1×2

– Kết quả thí nghiệm mẫu xi măng, cát vàng, đá dăm

– Phiếu thiết kế thành phần cấp phối vữa xây M75 thi công cho công trình

– Phiếu thiết kế thành phần cấp phối vữa trát M75 thi công cho công trình

Trên đây là tất cả những chi tiết trong danh mục hồ sơ quản lý chất lượng công trình và chi tiết các phần trong hồ sơ quản lý chất lượng công trình. Đây là những danh mục cần thiết trong thi công một công trình xây dựng mà chủ đầu tư cũng như nhà thầu thi công cần có. Hy vọng bài viết giúp ích cho các bạn! 

Tìm kiếm tin tức

Nhận tư vấn Dự án D'Capitale Trần Duy Hưng

Tin mới