Dự án D'Capitalee Trần Duy Hưng

Quy trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu là hoạt động diễn ra thường xuyên trong nhiều ngành, lĩnh vực như như xây lắp, mua sắm, đầu tư, dịch vụ,… Muốn lựa chọn được nhà thầu phù hợp và đảm bảo việc đấu thầu diễn ra công khai và minh bạch. Thì cần phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia. Điều này sẽ giúp các bên tham gia biết được những thông tin về việc lựa chọn nhà thầu.

Tìm hiểu về hoạt động đấu thầu

Luật đấu thầu 2013 ở khoản 12 điều 4 đã ghi rõ đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu nhằm ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ. Có thể là dịch vụ tư vấn, mua sắm,… hay việc lựa chọn các nhà đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư, đầu tư sử dụng đất,… Quá trình này cần công bằng, cạnh tranh, minh bạch và đảm bảo hiệu quả kinh tế. 

đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Nói đơn giản hơn thì đấu thầu là hoạt động diễn ra nhằm giúp chủ đầu tư lựa chọn được các nhà đầu tư đáp ứng được yêu cầu mình đề ra. Hơn nữa bên mua tổ chức đấu thầu để các nhà thầu là bên bán có thể cạnh tranh với nhau. Cả 2 bên đều có mục đích riêng rất rõ ràng khi thực hiện đấu thầu.

Đó là bên mua sẽ có những dịch vụ, hàng hóa đạt yêu cầu về cả chất lượng, kỹ thuật, chi phí sản xuất thấp nhất. Còn các nhà thầu sẽ đưa ra mức giá đủ bù đắp chi phí đầu vào để giành quyền mua hàng hóa, dịch vụ đó sao cho đạt được lợi nhuận cao nhât. 

Vậy có thể hiểu đấu thầu là các quy trình thực hiện liên quan đến việc lập hồ sơ mời thầu, thẩm định hồ sơ. Sau đó phát hành hồ sơ mời thầu và tiến hành thẩm định, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu,… Hoạt động này phải đảm bảo thống nhất và chặt chẽ trong quy trình đấu thầu. Một trong những bước của quá trình này là đăng tải các thông tin, kế hoạch đấu thầu, thông tin các gói thầu và việc lựa chọn đấu thầu trên báo đấu thầu hoặc mạng đấu thầu.

Cách đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trước hết cần đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng cách nộp hồ sơ đăng ký online. Cả nhà thầu, bên mời thầu và nhà đầu tư có nhu cầu đều phải trải qua bước này mới có thể đăng tải thông tin. 

Đầu tiên cần truy cập vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn và đăng nhập tài khoản bên mời thầu đã đăng ký. Khởi tạo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng 1 trong 3 cách qua menu bên mời thầu, menu thành viên hoặc qua dự án được đăng tải. 

Bước 2 cần khai báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo form có sẵn. Nếu trước đó đã có dự án khai báo công khai thì từ mục dự án chọn dự án đã tạo. Các thông tin đã khai báo sẽ được hệ thống tự động cập nhật và bạn chỉ cần khai báo một số thông tin như tên kế hoạch, ngày phê duyệt, mô tả kế hoạch, số quyết định và file đính kèm.

đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Nếu chưa từng khai báo dự án nào thì bạn tiến hành khai báo bổ sung theo 2 cách. Thêm ngay tại form khai báo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư hoặc thêm dự án mới. Cách khai báo trên form sẽ không cần công khai hay tạo dự án. Còn thêm dự án mới thì dự án đó sẽ được công khai đồng thời khai báo thêm các thông tin ngoài các thông tin trong trường hợp có dự án từ trước. Đó là thời gian thực hiện, địa điểm và bên mời thầu.
đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Trải qua bước khai báo thông tin chính như trên thì ấn đăng nháp, hệ thống sẽ bắt khai báo thông tin về gói thầu theo form. Tên gói thầu và lĩnh vực lựa chọn nhà thầu là 2 mục bắt buộc phải khai báo. Trong đó sẽ có 39 lĩnh vực cho bạn lựa chọn, có thể lựa chọn nhiều lĩnh vực một lúc.

Hoàn thành các bước nêu trên và xem lại các thông tin đảm bảo chính xác thì ấn “đăng công khai”. Nếu muốn bổ sung thì ấn “sửa” ở mục chức năng rồi mới ấn “đăng công khai”.

đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thời hạn cho phép để đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 7 ngày được tính từ ngày phát hành văn bản phê duyệt. Các thông tin đăng tải phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu, nếu không thì bị tính không hợp lệ. Và có thế bị cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với một số trường hợp, mức phạt có thể lên đến 10 triệu đồng. 

Việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là bước quan trọng trong việc thực hiện đấu thầu. Những thông tin đó cần được đăng tải theo trình tự nhất định, đảm bảo quy định của pháp luật đấu thầu đề ra. Đây chính là cơ sở để các nhà thầu có thể biết rõ về gói thầu và dự án để có thể chuẩn bị tốt hồ sơ tham gia đấu thầu.

Tìm kiếm tin tức

Nhận tư vấn Dự án D'Capitale Trần Duy Hưng

Tin mới