Dự án D'Capitalee Trần Duy Hưng

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm hiện tại là ai?

Ở thời điểm hiện tại, chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là ai? Nhiệm vụ của chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố cũng như chức năng của Uỷ ban Nhân dân là gì? Hãy cùng tìm lời giải đáp những câu hỏi đó trong bài viết dưới đây.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021 là ai?

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 là ông Nguyễn Thành Phong. Dưới đây là đôi điều về tiểu sử của ông.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh ngày 18/07/1962 tại xã Tam Phước, Châu Thành, Bến Tre. Ông là cử nhân của trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. 

chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh

Tới năm 1988, ông chính thức trở thành một Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước khi trở thành chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng:

 • Năm 1985: Bí thư Đoàn trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đồng thời là Phó chủ tịch hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố 
 • Năm 1995: Chủ tịch Hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh 
 • Năm 1996: Phó bí thư Đoàn thành phố Hồ Chí Minh 
 • Năm 1997: Đại biểu quốc hội (khoá X) 
 • Năm 1999: Bí thư Đoàn thanh niên thành phố Hồ Chí Minh 
 • Năm 2002: Bí thư Trung Ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
 • Năm 2007: Thành uỷ viên Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 
 • Năm 2009: Phó bí thư tỉnh uỷ thuộc Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh uỷ tỉnh Bến Tre 
 • Năm 2011: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI) 
 • Từ 2013 đến 2015: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre 
 • Từ 2010 đến 2015: Phó bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh; thành viên của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh và Ban thường vụ Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh 

Các quyền và trách nhiệm của chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Trong nhiệm kỳ của mình, chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ có đầy đủ các quyền và trách nhiệm:

 • Lãnh đạo các thành viên, cơ quan và công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân thành phố
 • Triệu tập và đứng ra làm chủ toạ của các phiên họp do Uỷ ban Nhân dân tổ chức
 • Phê chuẩn kết quả bầu cử Uỷ ban Nhân dân các cấp huyện, phường, xã; đưa ra các quyết định điều động, đình chỉ, miễn nhiệm chức vụ với các vị trí thuộc các cơ quan do Uỷ ban Nhân dân quản lý
 • Đình chỉ hoặc bãi bỏ các văn bản, nghị quyết trái pháp luật của Uỷ ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân các cấp
 • Chỉ đạo thi hành các quyết định đột xuất liên quan tới phòng chống thiên tai, dịch bệnh và an ninh, quốc phòng và báo cáo với Uỷ ban Nhân dân trong kỳ họp gần nhất
 • Đề nghị triệu tập các cuộc họp bất thường, các cuộc họp kín với Hội đồng Nhân dân thành phố
 • Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách giám sát các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, đối ngoại, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền, thực hiện các công tác quy hoạch của thành phố, quyết định các chủ trương lớn về các lĩnh vực kinh tế – văn hoá – xã hội
 • Quản lý và sử dụng các tài sản, phương tiện và ngân sách công đúng theo chủ trương của Chính phủ và các quy định pháp luật

Các chức năng và nhiệm vụ của Uỷ ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh

chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh

Về chức năng, là một cơ quan hành chính của nhà nước, chức năng chính và duy nhất của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đó là quản lý nhà nước tại địa phương. Trong đó bao gồm các hoạt động:

 • Quản lý hành chính
 • Chấp hành và thực thi các nghị quyết của hội đồng nhân dân và các cơ quan cấp trên
 • Ban hành các chính sách và cơ chế nhằm tạo điều kiện và khuyến khích phát triển kinh tế, thu hút đầu tư từ nước ngoài

Về nhiệm vụ, thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố trực thuộc Trung Ương, vậy nên Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tương ứng với nhiệm vụ của một Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh:

 • Quy định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể cho từng cơ quan chuyên môn
 • Ra quyết định thành lập các đơn vị, dịch vụ công dựa trên quy hoạch và hướng dẫn của cơ quan cấp trên có thẩm quyền
 • Thành lập hoặc giải thể, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước
 • Cấp hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh, giấy phép thành lập doanh nghiệp
 • Đặt tên, đổi tên đường phố, các công trình công cộng trong địa phận thành phố
 • Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương của Uỷ ban Nhân dân

Kết luận

Bài viết trên đây đã cập nhật thông tin về chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm hiện tại. Đồng thời thông qua bài viết, chúng tôi cũng cung cấp thêm cho bạn thông tin về chức năng, nhiệm vụ của chủ tịch và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm kiếm tin tức

Nhận tư vấn Dự án D'Capitale Trần Duy Hưng

Tin mới